Crematie

Na het overlijden van uw dierbare kunt u ervoor kiezen om de overledene te begraven of cremeren. In Nederland wordt er vaak gekozen voor een crematie (ongeveer 2/3 van de mensen werd in 2015 gecremeerd).

Plechtigheid
Als u ervoor kiest iemand te laten cremeren, is er voor de crematie een plechtigheid in het crematorium. Bij een crematie bestaat de mogelijkheid om naar muziek te luisteren, één of meerdere toespraken te geven en indien gewenst kunnen er foto’s van de overledene getoond worden. Na de plechtigheid bestaat er in de condoleanceruimte de mogelijkheid om consumpties aan te bieden aan de gasten.

Crematie
Na de plechtigheid wordt uw dierbare gecremeerd. De overledene wordt in een grote oven geplaatst waar het lichaam door zeer hoge temperatuur tot as vergaat, dit is het daadwerkelijke cremeren. De as wordt door het crematorium voor één maand bewaard, dit is in Nederland een wettelijke verplichting. Na deze maand zijn er verschillende mogelijkheden voor de asbestemming.

Crematie